Egentrening

GENERELL INFORMASJON

Treningen foregår på tirsdager (12:00-16:00) på Arena Bekkestua.
Det er ikke noe formell trening (ingen instruktører), men mye motivasjon, inspirasjon, latter og gleder hvor kravet til de som deltar er at de tar ansvar for sin egen sikkerhet.

Ta med gode klær og gjerne litt varme i vintertiden.

Per i dag blir mye av informasjonsflyten lagt ut på vår Facebookgruppe. Meld deg gjerne inn i gruppa og følg med for oppdateringer der.

Den faste treningen organsieres via Spond, hvor vi har koden for tilgang: RVQRU

Sirkuspunkt har en del utstyr til bruk for alle som deltar på treningen; en lyre (hoop), trapes, aerial silks, tau og sjongleringsbagller.  Det er 5-6 riggepunkter på Arena Bekkestua, med takhøyde på ca 7 meter. Det finnes også en del matter man kan låne og tjukkaser dersom man vil trene på drops.
Det er selvfølgelig også mulig å ta med eget utstyr.

Vi fikk i 2015 støtte av Sparebankstiftelsen til utstyr, som i stor grad fortsatt er i bruk! 

 

Bilder fra vår åpne trening på det gamle treninsstedet på Adamstuen;