Innkallelse årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte 2018!

Årsmøtet vårt vil bli søndagen den 10. desember kl 15-17, før den åpne treningen på Adamstuen.
Da vi har vært sene med innkallelsen, stiller vi det åpent at dersom man ønsker være med og ikke har mulighet gi beskjed minimum 1 uke før det tenkte årsmøtet og vi vil da utsette det til en dato i januar vi kommer tilbake om.
Sakslister og endelig adresse for møte blir sent ut en uke før.  Møtet vil bli holdt i Oslo.
Forslag som ska behandles ska være inne senest 1 desember.
Preleminær saksliste utfra vedtektene:
A. Valg av ordstyrer(e), referent(er) og to protokollunderskrivere. Ved behov skal også
tellekorps velges.
B. Årsmelding fra styret
C. Regnskap for foregående år
D. Generell debatt
E. Arbeids- og prosjektplan
F. Fastsette kontigent
G. Budsjett
H. Innkomne forslag
I. Valg av styret
1) Formann
2) Sekretær
3) Økonomiansvarlig
Vel møtt!
Styret i Sirkuspunkt,
Frederik, Bojana, Norea, Sara (vara)