Årsmøte – General assembly 2019

Kjære sirkusentusiaster!
Velkommen til årsmøte den 11. desember kl 19.00 for Sirkuspunkt, egentrening på Adamstuen. Årsmøtet blir lagt etter onsdags åpne trening. Plass (i nærheten av treningshallen).

Dear circus enthusiasts!
Sirkuspunkt will have it’s yearly meeting, right after the open training on Wednesday, December 11. The agenda is below.

Empty gym with ladder

Saksliste

A. Valg av ordstyrer(e), referent(er) og to protokollunderskrivere. Ved behov skal også
tellekorps velges.
B. Årsmelding fra styret
C. Regnskap for foregående år
D. Generell debatt
E. Arbeids- og prosjektplan
F. Fastsette kontigent
G. Budsjett
H. Innkomne forslag
I. Valg av styret
1) Formann
2) Sekretær
3) Økonomiansvarlig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *